CANISTERAPIE - vykonané zkoušky

KODA has successfully composed canistheraphy exam by Training canistherapeutic association Hafík, z. s.

9. července 2017 jsme s naším Kodou úspěšně složili teoretické i praktické zkoušky zaměřené na specifické dovednosti canisterapeutického týmu a splnili tak podmínky pro získání osvědčení canisterapeutického týmu (canisterapeutický tým - proškolený psovod a otestovaný pes).  

Protože chceme pracovat s Kodou oba (já i manžel), tak Koda absolvoval praktické zkoušky dvakrát - s každým psovodem zvlášť. :-)

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s.


"Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. (dále jen z.s. Hafík) vzniklo v roce 2001 v Třeboni a zabývá se především realizací canisterapie, přípravou a vzděláváním dobrovolníků a výcvikem terapeutických psů a dále praktikováním odborné canisterapie a felinoterapie.  Jedním z hlavních iniciátorů založení organizace byl p. prof. MUDr. Miloš Velemínský, přední český neonatolog a pediatr. Spolek se dále zaměřuje na edukační, osvětovou a preventivní činnost.  

Od roku 2008 je z. s. Hafík akreditovaným dobrovolnickým centrem, v úseku dlouhodobé dobrovolnické služby. Hlavním posláním této dlouhodobé akreditované dobrovolnické služby je pomoc osobám zdravotně postiženým, seniorům a pomoc při péči o děti a mládež na území ČR, zejména v oblasti jižních a středních Čech. Od roku 2010 je spolek členem ESAAT – Evropské asociace. Od roku 2013 je členem Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje („Radambuk“). Od roku 2016 členy Asociace veřejně prospěšných organizací („AVPO“). Od roku 2016 se spolek zapojuje do pracovní expertní skupiny „PES“, která usiluje o sjednocení podmínek pro praktikování canisterapie v ČR (Hafík, Motol, Elva Help, Podané ruce). Od roku 2017 členy Moravskoslezské kynologické jednoty - ČMKU (pro potřeby Výcvikové sekce)."

Více na: www.canisterapie.org/